NORDJYSKE NYHEDER fredag 01. juni 2018
NORDJYSKE NYHEDER fredag 06. juli 2018
NORDJYLLAND: Det var klimamålsætningen, der var det sidste programpunkt for regionsudvalget sidste EU-møde inden sommerferien i Bruxelles.

Et møde, der havde deltagelse af medlem i Region Nordjylland, Jess V. Laursen, Skelund.

- Det er vigtige  elementer,  så som  lokale  og  regionale  myndigheders  rolle  og  bidrag  til  at  nå  FN's  klimamålsætninger.  Klima-  og  energihensyn  er  højt  prioriteret  i  alle  regioner.  Det  gælder  bl.a.  i driften  af  sygehusene  samt  i  regionernes  indsats  for  regional  vækst  og erhvervsudvikling.. siger Jess V. Laursen

Regionerne  arbejder   for  et  bedre  klima  og  mindre  energiforbrug  på  en  lang  række  områder.  Bl.a.  ved  at  reducere  eget  energiforbrug og  klimapåvirkning  og  støtte  til  udviklingen  af  nye  klima‐  og  energiløsninger via vækstfora.

 - I  Danmark  har  et  partnerskab  mellem  stat,  regioner  og  kommuner  om  strategisk  energiplanlægning  vist,  hvordan  regioner  og  kommuner  i  fællesskab  kan udarbejde  strategier,  der  kan  lede  frem  til  de  opstillede  klimamål.  De  danske regioner  har  den  regionale  styrke  til  at  understøtte  den  tværkommunale  koordinering  af  indsatsen  på  klimaområdet,  mens  kommunerne  har  ejerskabet til  en  række  af  de  lokale  energiforsyningsselskaber  og  har  den  konkrete  kontakt  til  virksomheder  og  borgere,  som  skal  gennemføre  en  række  af  energitiltagene,  ikke  mindst  vedrørende  energibesparelser.  Regionerne  kan  desuden, bl.a.  med  bidrag  fra  EU‐midler,  understøtte  udviklingen  af  klimavenlige  teknologier, siger det lokale regionsrådsmedlem.


Det  er  dog  væsentligt,  at  de  nationale  rammebetingelser,  herunder  tilrettelæggelsen  af  energiafgifterne,  understøtter  en  bæredygtig  energipolitik, og gør det muligt at opnå de opstillede  energimål så effektivt som  muligt. Vi skal behandle vores energi-optimering med sund fornuft, den bedste økonomi og med dansk omtanke, siger Jess V. Laursen.
Jess V. Laursen