NORDJYSKE NYHEDER fredag 01. juni 2018
NORDJYSKE NYHEDER tirsdag 03. juli 2018
NORDJYLLAND: Region Nordjylland sender revisionen af Råstofplanen fra 2016 i høring. Alle indbydes til at komme med bemærkninger til regionens aktuelle og fremtidige forsyningssituation.

Skal Region Nordjylland finde ud af, om der kan indvindes mere sand, grus og sten i Vendsyssel og Thy? Skal der arbejdes på at finde nye råstofgrave i de kommuner, hvor behovet er størst? Skal vi se på mulighederne for at øge indvindingen af råstoffer til havs?

Det er blot nogle af de ting som borgere, råstofindvindere, kommuner og andre kan komme med input til, når Region Nordjylland indbyder til høring fra den 29. juni til den 14. september 2018.

Regionsrådet skal hvert fjerde år gennemgå råstofplanen for at vurdere, om der er behov for en revision. Til at hjælpe med vurderingen har regionen udarbejdet en redegørelse. Det er det oplæg, der nu sendes ud i offentlig høring. Redegørelsen beskriver indvindingen og forsyningen med råstoffer i Region Nordjylland.

Regionens råstofplanlægning er blandt andet med til at sikre, at der er tilstrækkelige mængder af råstoffer til byggerier, anlægsarbejder, industri og landbrug fremover. En grundig planlægning er vigtig for at afveje interesserne og på den måde er råstofplanlægningen et redskab til at finde de områder, der i fremtiden skal danne grundlaget for en afvejet indvinding af sand, sten, ler, kalk, kridt, moler og tørv.

Region Nordjylland vil gerne have flere synspunkter til den aktuelle forsyningssituation med råstoffer i regionen for at kunne vurdere behovet for at revidere den gældende Råstofplan 2016.


- Vi vil gerne have forskellige bud på, hvordan vi kan sikre, at vi også fremover har nok råstoffer, og der er mange emner, der er relevante at kigge på. Jeg glæder mig til at se de input, vi får i høringen, så de kan være med til at danne grundlag for en endelig beslutning, siger Mads Thomsen, formand for Udvalg for Klima og Miljø.

Man kan komme med sine bemærkninger til redegørelsen og blive klogere på råstofindvindingen i regionen på https://www.raastofplan2020.rn.dk