NORDJYSKE NYHEDER fredag 01. juni 2018
NORDJYSKE NYHEDER lørdag 30. juni 2018
NORDJYLLAND: Mikroplast kan være en bombe under mennesker og dyrs sundhed. Man kender dog endnu ikke konsekvenserne.

Det blev slået fast på et EU-møde i Ungarn for regionerne i EU´s Miljø og Energiudvalg, hvor lokale Jess V. Laursen, Skelund, deltog.

Man konstaterede, at det ny "sorte" er plastik, og man kiggede nærmere på indsamling og genbrug af plastprodukter.

I en udtalelse fra mødet i Ungarn hedder det blandt andet, at mikroplast er et stadigt voksende problem, samt at konsekvenserne for menneskers og dyrs sundhed endnu er ukendte.

Regionsudvalget i EU opfordrer derfor Kommissionen til at støtte forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for dette område. Desuden opfordres til, der oprettes pålidelige og effektive målingsteknologier og processer, samt at der forskes i blandt andet kilderne til mikroplast. Desuden at genbrugshåndteringen sættes højt på den Europæiske dagsorden

- Danske Regioner har ikke en specifik holdning til håndtering af plast i en cirkulær økonomi, men vi går ind for mest mulig genanvendelse af affald, og for et stærkere cirkulært fokus i hele økonomien som sådan. Danske Regioner lægger vægt på, at regionerne ses som en væsentlig aktør i forhold til bredere tværgående indsatser og koordinering f.eks. vedr. beskyttelse af vandmiljø, grundvand og natur. F.eks. kan det spille ind, om regionerne med fordel kan stå for overvågning af plast (særlig mikroplast) i jord, overflade og grundvand, og på den baggrund give regionale bud på initiativer og løsninger, siger Jess V. Laursen.

Der er udarbejdet fem danske ændringsforslag til udtalelsen, som præciserer, at indsatserne skal sigte mod alle led i værdikæden herunder produktdesign, produktionen af plast, indkøb, forbrug, indsamling og genanvendelse. Desuden, at der skal være en særlig fokus på forebyggelse af mikroplast i omgivelserne.

- Regionerne har en mulighed for at gøre en forebyggende indsats via uddannelsesområdet, især indenfor ungdomsuddannelserne, og det indsatsområde bør også fremstå tydeligt i den endelige udtalelse. - dvs. at vi skal have fat i den unge generation som skal lære om miljø sammen med alle vi andre - så mere miljø undervisning i folkeskolen kan være en af vejene fremad, siger Jess V. Laursen.
Udsigten fra Jess V. Laursens plads på mødet i Ungarn.
Jess V. Laursen