NORDJYSKE NYHEDER fredag 01. juni 2018
NORDJYSKE NYHEDER lørdag 23. juni 2018
NORDJYLLAND:  Der er nok at tage fat på, når Region Nordjylland, de nordjyske kommuner og almen praksis skal udarbejde den politiske sundhedsaftale 2019-2023.

Arbejdet blebv sat i gang fredag, hvor politikere fra regionsråd og kommuner og tillidsvalgte fra PLO-Nordjylland (Praktiserende Lægers Organisation) og Patientinddragelsesudvalget mødtes til et politisk visionsseminar. Knap 70 deltagere fik sat ord på udfordringer og diskuteret mulige løsninger.

Det er Sundhedskoordinationsudvalget, der står i spidsen for arbejdet med sundhedsaftalen, og Lis Mancini, der er regional formand for udvalget glæder sig til processen.

- Vi har et stort arbejde foran os, når vi sammen skal sikre os bedst mulig sammenhæng for den enkelte borger i de patientforløb, som går på tværs af region, kommuner og almen praksis. Der har vi, som politikere, et ansvar for at sikre de rette rammer for dette samarbejde. I dag har vi også lyttet meget til de drømme og visioner som Patientinddragelsesudvalget har for det nordjyske sundhedsvæsen. De udsagn vil vi tage med os i det videre arbejde, siger hun.

Næstformand i Sundhedskoordinationsudvalget og formand for Sundhed-, Ældre- og Handicapudvalget i Hjørring Kommune, Per Møller, ser frem til at man tager fat på nogle af de udfordringer, som man oplever i kommunerne.

- Der bliver flere ældre, og udgifterne til syge- og ældrepleje stiger. Samtidig stiger antallet af kronisk syge, og da sundhedsvanerne ifølge den regionale sundhedsprofil ikke udvikler sig alt for positivt, så må det tal også forventes at stige. Det er blot nogle af de udfordringer, som vi skal have taget hånd om, siger Per Møller.

Også almen praksis har en nøglerolle i at sikre sammenhængen i patientforløbet for den enkelte borger. Og ifølge formand for PLO-Nordjylland, Annemette Alstrup, er denne rolle ikke blevet mindre med den nye overenskomstaftale mellem praktiserende læger og regionerne.

- F.eks. står de praktiserende læger for hovedparten af behandlingen af KOL- og diabetes type 2 patienter, så en del af disse patienter ikke længere behøver komme ind på hospital, siger Annemette Alstrup.


Ny medicin og nye effektive behandlingsformer gør, at borgerne ikke er så længe på hospitalet mere. Det, der før krævede en indlæggelse, kan i dag klares ambulant. Det stiller store krav til et godt og tillidsfuldt samarbejde på tværs af sektorerne.

Visionsseminarets drøftelser var præget af stort politisk engagement og vilje til at gå nye veje i samarbejdet.

Lis Mancini, Per Møller og Annemette Alstrup er klar til at tage udfordringerne op - ikke mindst skal der lyttes til borgerne i den proces. Kredsen mødes igen 3. september, hvor patientinddragelse er temaet.

Den videre proces i arbejdet med sundhedsaftalen kommer til at foregå frem til næste sommer, herunder bliver der en høring, hvor interesserede parter kan give deres besyv med. En endelig aftale forventes at være indgået 30. juni 2019.

Lis Mancini
Der er nok at tage fat på:
Lørdag 23. juni 2018