NORDJYSKE NYHEDER fredag 01. juni 2018
LOKALE NYHEDER fredag 22. juni 2018
ALS ODDE: Et af de mindre danske miljøovervågningsskibe, Muslingen, har forladt Mariager Fjord efter at have foretaget målinger af blandt andet iltsvind i den indre del af fjorden.

Det er Miljøstyrelsen, der blandt andet står for overvågning af hav og fjorde og dokumenterer tilstanden i det marine miljø. På den baggrund er det muligt at vurdere, hvordan tilstanden har udviklet sig over årene, og om det marine miljø lever op til nationale og internationale målsætninger. Samtidig udgør overvågningen grundlaget for, at der kan beregnes den indsats, der skal til for at opfylde målsætningerne.

Muslingen er konstrueret ud fra en Jupiter 40, men både forlænget og bygget bredere. Den er 13 meter lang og fire meter bred og kan med sine to maskiner på 288 HK skyde en fart på 15 knob.  Den sejlede forbi Als Odde ud i Kattegat med stor hastighed.

Den er hjemmehørende i Fåborg.

De fem både af Jupiter-klassen, man disponerer over, er alle bygget i perioden 1986 til 1989 på Fåborg Værft. Muslingen er en af de nyeste fra 1989.
Muslingen på vej ud af Mariager Fjord.