NORDJYSKE NYHEDER fredag 01. juni 2018
NORDJYSKE NYHEDER onsdag 13. juni 2018
NORDJYLLAND: Spidsbelastninger med overbelægning på de nordjyske sygehus skal med en række ny initiativer bringes ned.

Særligt under influenzaepidemien var Aalborg Universitetshospital presset med 5-7 % flere akut indlagte patienter end i samme periode i 2017. Samtidig var der sygemeldinger fra personalet, så presset var massivt. Det affødte en række initiativer på den korte bane, men der viste sig også et behov for en nærmere analyse af overbelægningen - den analyse er sat i gang.

Der er som en del af dette arbejde blevet nedsat en regional task force om overbelægning. Konklusioner og anbefalinger fra task force gruppen skal foreligge, når Regionsrådet afholder budgetkonference til august.

 -Vi tager overbelægningen alvorligt og har opmærksomhed på den, for belægningen er for høj, og vi vil have den ned, selvom det er svært, siger regionsdirektør Svend Særkjær.

I task force gruppen sidder repræsentanter fra de tre hospitaler og den præhospitale virksomhed. Formålet er at identificere initiativer, der kan reducere presset på sengekapaciteten i fremtiden. Gruppen skal blandt andet se på mulighederne for at forbedre samarbejdet på tværs af hospitaler, så kapaciteten udnyttes til patienternes bedste.

- Overordnet set handler det om, at vores patienter skal opleve, at overflytninger mellem afdelinger og hospitaler er velkoordinerede, og at personalet samarbejder hensigtsmæssigt på tværs af afdelinger og hospitaler. Og så har vi et mål om, at vores samlede sengekapacitet udnyttes hensigtsmæssigt af hensyn til den enkelte patient, siger Svend Særkjær.

Arbejdsgruppen skal også se på eksempelvis brugen af sikkert patientflow, sikring af hurtigere diagnostik og udskrivning, samarbejdet med de kommunale akutfunktioner, og der skal være en dialog med almen praksis omkring indlæggelsesmønstre og patientgrupper.
Der arbejdes på flere fronter for at bringe overbelægningen på de nordjyske sygehuse ned.