NORDJYSKE NYHEDER fredag 01. juni 2018
LOKALE NYHEDER tirsdag 12. juni 2018
DANIA: Et stort flertal i Udvalget for Teknik og Miljø i Mariagerfjord Kommune vil ikke stiltiende se på, at kridtgraven ved Dania fredes, som et lokalt fredningsnævn lægger op til.

På udvalget seneste møde blev det besluttet, at der senest 13. juni indsendes bemærkning om, at kommunen agter at klage over en eventuel fredning, og at man herunder i givet fald vil anføre, at en fredning må skulle begrundes i national betydning.

Det hedder videre i beslutningen, at der i tilfælde af en fredning, indsendes begrundet klage over afgørelsen.

Seks medlemmer stemte for den indstilling: Jørgen Hammer Sørensen (O), Erik K. Mikkelsen (V), Per Kragelund (V), Niels Erik Poulsen (V), Niels Peter Christoffersen (A) og Peter Muhl (A).

Et enkelt udvalgsmedlem stemte imod, Jens Riise Dalgaard (A), som ønsker at se den endelige afgørelse, inden stillingtagen til klagen. Han finder, at fredningen skal tage hensyn til bevarelse af den unikke natur af national værdi.