NORDJYSKE NYHEDER fredag 01. juni 2018
LOKALE NYHEDER mandag 04. juni 2018
MARIAGERFJORD: Den kommunale pengekasse bliver tilført 650.000 kr. fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Der er tale om en beskæftigelsesbonus for at have fået ekstra 26 flygtninge på arbejde i det forløbne år.

Der vanker 25.000 kr. i bonus for hver flygtninge, der er kommet i arbejde, og i Mariagerfjord er antallet fra 2016 til 2017 steget fra 38 til 64.

Tallene præsenteres for Udvalget for Arbejdsmarked på det kommende møde.

Aftalen om bonus er kommet i hus som et led i regeringens og Kommunernes Landsforenings topartsaftale om integration. Udlændinge- og Integrationsministeriet skal samlet udbetale en bonus på godt 90 mio. kr. til kommunerne for deres indsats.

På landsplan er der tale om en stigning fra ca. 5.600 til 9.200 flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er kommet i arbejde.

Mariagerfjord´s nabokommune Rebil får udbetale en bonus på 600.000 kr. Her er antallet steget fra 34 til 58.

Vesthimmerland topper med en stigning fra 61 til til 110, der er kommet i arbejde, og det udløser en bonus på 1.225.000 kr.
For at udløse bonus skal flygtningen være i ustøttet arbejde mindst 190 timer i kvartalet.