NORDJYSKE NYHEDER fredag 01. juni 2018
LOKALE NYHEDER lørdag 09. juni 2018
ALS: I over en måned har der været slukket for fyret på fjernvarmeværket i Als. Det varme vand, der sendes ud til forbrugerne, er udelukkende opvarmet via det store solvarmeanlæg, der blev opstillet for et par år siden sydvest for Vestvejen.

De varme uger har samtidig betydet, at forbruget hos de ca fire hundrede tilsluttede husstande i landsbyen, er langt under det normale, og solen kan så rigeligt forsyne området med varmt vand til bad og opvask. Hos de fleste er der lukket ned for radiatorerne.

- Byens døgnforbrug ligger på mellem 12 og 14 megawatt-timer (MWh), og solen kan lave mellem 19 og 23 MWh, siger varmemester Anders Andersen.

-Overskuddet kan vi dels lagre i accutanken, hvor der er plads til 50 MWh, og resten afkøler vi om natten i solfeltet, siger han.

På varmeværket er man for tiden i gang med en større ombygning. Den skal efterfølgende gøre det muligt at få en endnu bedre udnyttelse af solvarmen, oplyser varmemesteren.

Der blev slukket for fyret på fjernvarmeværket på Rørsangervej 4. maj. Det kører normalt på stokerdrift, hvor man fyrer med forskelligt kornafrens, som ligger klar på lageret til temperaturen daler.

En yderligere reserve er det oprindelige oliefyrede varmeværk. Det har der dog ikke været tændt op i i meget lang tid.
I over en måned har skorstenen på fjernvarmeværket i Als været kold.