NORDJYSKE NYHEDER fredag 01. juni 2018
LOKALE NYHEDER torsdag 07. juni 2018
ALS: Initiativet med at spille aftenmusik ved foden af molen på stran-den ved Als blev en succes, og de ca. hundrede mennesker, der overværede de musikalske udfoldelser, gav efterfølgende udtryk for, at de håber, det kan blive en tradition med lignende aftenarrange-menter på kanten af Kattegat.

Det var "Als i aktion", der havde inviteret den lokale H. C. Menne på saxofon og Jørgen Hass på guitar, der havde gjort turen til Als fra Havndal, til at spille en række populære melodier i aftensolen, der samtidig var på vej ned bag Havbakkerne og Als kirke.

- En mandag aften i solskin og høje temperaturer ved Havbakkerne, det var bare super. At det så var musik i høj, høj klasse overstrålede selv vejret, siger formand for borgerforeningen i Als, Hans Lybæk.

De mange mennesker tog plads ved bord-bænkesættene på stran-den, og adskillige havde også selv tage campingstole med og place-rede sig i solen, medens de to musikanter tog opstilling under et telt-tag.

De to danner sammen gruppen "Genlyd", og de spillede melodier, som langt de fleste kunne nynne med på, og da man nåede til "Calle Sevens vals" kunne nogle tyske turister, der for tiden ferierer på cam-pingpladsen i Als, ikke holde sig i ro, men to en svingom.

De tyske turister er særdeles kendte i området. De er komme til landsbyens campingplads gennem de seneste 40 år, oplyser Hans Lybæk.

Afslutningsvis sagde H. C. Menne, at han også håbede, at der kan blive tale om en gentagelse, og han glædede sig over det store frem-møde til arrangementet, der var kommet på plads i løbet af kort tid.
Ca. hundrede mennesker var taget til stranden i Als for at overvære det musikalske sommerindslag
Jørgen Hass på guitar og H. C. Menne på saxofon underholdt en times tid.
Publikum nød musikken i solen, medens musikerne krøb i skygge under et telttag.