ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER torsdag 24. maj 2018

MARIAGERFJORD: Blandt andet på baggrund af ændringen af den kommunale græsklipordning på boldklubben Vikings baner i Als, hvor det er et par robotter, der græsklipper opvisningsbanen, skal Udvalget for Kultur og Fritid drøfte den kommunale vedligeholdelse af boldbaner i kommunen.

Det sker også efter, at udvalget har modtaget en henvendelse fra en for-ening om pleje af de grønne områder.

Fagenheden vil på udvalgsmødet tirsdag 29. maj redegøre for, hvordan den kommunale indsats på blandt andet boldbanerne er tilrettelagt. Den plan, som Park og Trafik kører efter blev vedtaget i begyndelsen af 2017.

Banerne i hele kommunen er opdelt i kategorier, hvor kategori et klippes mellem 35 og 40 gange om året, kategori to klippes 30 gange om året, kategori 3 mellem 20 og 25 gange og endelig kategori 4, der klippes 2-3 gange om året. Ud over klipningen af græs sørger Park og Trafik for en lang række andre opgaver på de grønne områder.

Banerne i Als omfatter de tre første kategorier, i alt ca. 32.000 kvadrat-meter. Skelund har også de tre første kategorier på sammenlagt 19.000 kvadratmeter græs. I Veddum har man kategori et og to på 21.000 kva-dratmeter. I Visborg de tre første kategorier på 35.000 kvadratmeter og i Øster Hurup kategori et og to på 14.000 kvadratmeter.

Ved at boldklubben Viking i Als selv sørger for sin kategori et bane, hvor robotterne automatisk klipper på hverdage, sparer kommunen et antal klipninger, men kan nøjes med at klippe træningsbanerne, der er i kate-gori to og tre. Opvisningsbanen i Als er på ca. 8.600 kvadratmeter.

På boldklubben Vikings baner i Als er det et par robotter, der klipper græsset på klubbens kategori et-bane, hvor den kommunale græsklipper ellers skulle køre mellem 35 og 40 gange om året.