ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
NORDJYSKE NYHEDER torsdag 24. maj 2018

NORDJYLLAND: På sigt er ambitionen, at mindst en tredjedel af ambulante besøg inden for udvalgte områder på hospitalerne, i 2020 kan afløses af let tilgængelige digitale løsninger, så borgerne kan slippe for fysisk fremmøde.

For tiden køres der forsøg i Morsø Sundhedshus, hvor der er oprettet et videoambulatorie. Her står en enkel skærm på et bord. Herfra kan man få kontakt til lægen og sygeplejersken på hospitalet i Thisted og klare det obligatoriske diabetestjek uden at skulle køre til hospitalet. Indtil videre har fire personer prøvet videokonsultationen, og oplevelserne har været positiv.

- Det er næsten perfekt. Der kan være noget med fru Jensen på 82, der ikke er vant til at sidde ved en skærm og høre lyd den vej. Men for mig var det rigtig godt. Jeg fik spurgt om det, jeg skulle, og fik rettet det, der skulle rettes. Jeg har fuld tiltro til, at det fungerer, og så slap jeg for køreturen, siger Jesper Vivet, 42 årig diabetespatient.

- Når vi skal gøre det her, så skal det være simpelt, men effektivt. Der skal ikke være for mange knapper, der kan forvirre. Samtidig skal lyd og skærm være så god, at det giver en følelse af rent faktisk at sidde over for hinanden. Sundhedspersonalet skal kunne vurdere patientens tilstand, f.eks. ansigtskulør og sår på fødder, som er relevant ved diabetikere, siger projektleder Simon Nørgaard Granum fra IT i Region Nordjylland.

Tiltaget er en del af projekt Nye Veje, der skal sikre nytænkning i sundhedsvæsnet og lighed i sundhed i hele Nordjylland. Det kører som pilot frem til sommerferien og skal herefter evalueres.

- Pilotprojektet er for diabetespatienter og er blevet til mellem Morsø Kommune og hospitalet i Thisted. Men på sigt kan den samme løsning bruges på flere andre patienttyper og flere matrikler. Bor man på Mors, skal man ofte køre langt over en time for at komme til tjek på hospitalet, men generelt har vi ret lange afstande i Nordjylland. Så jeg kan se det her som en løsning i mange sammenhænge, hvor fremmøde ikke er nødvendig hver gang, siger Simon Nørgaard Granum.


Region Nordjylland arbejder fokuseret på at omlægge ambulante besøg til fleksible digitale løsninger, der hvor det giver værdi for patienten. Projektet her er med til at indhente erfaringer og viden til den del af regionens arbejde.

En af prioriteterne i regionens budget er netop, at Region Nordjylland skal gå forrest på det digitale område for i højere grad at indrette sundhedsvæsnet på patientens præmis
Det bliver hverdag, at man taler med f.eks. en sygehuslæge via sin tv-skærm derhjemme.