NORDJYSKE NYHEDER fredag 01. juni 2018
LOKALE NYHEDER søndag 03. juni 2018
MARIAGERFJORD: Udvalget for Sundhed og Omsorg i Mariager-fjord Kommune skal på sit møde mandag 4. juni på botilbuddet Vestergade i Hadsund, have lagt den ortopædkirurgisk genoptræ-ning i faste rammer efter den har været i offentlig udbud.
Der indkom i alt fem tilbud, hvor et kontroltilbud fra kommunal le-verandør var lavest.
Andre leverandører indenfor kommunens grænser kan byde ind på arbejdet til den samme pris, som det kommunale tilbud.
Alle leverandører, der har praksis beliggende i Mariagerfjord Kom-mune, kan godkendes som leverandører på samme prisgrundlag. Denne godkendelsesproces opstartes efter endelig godkendelse og herefter offentliggørelse af godkendelsesmaterialet.
Den ny ordning træder i kraft 1. september. Det betyder, at leve-randører i Mariagerfjord Kommune, som ønsker at blive godkendt, skal søge om det senest 1. august 2018. Herefter kan borgere i Mariagerfjord Kommune 1. september 2018 frit vælge mellem godkendte leverandører og den kommunale Sundhed og Træning.
Det er tanken, at kommune fremadrettet indgår kontrakter med nye leverandører to gange årligt. 1. februar med forventet kon-traktstart 1. marts, samt 1. august med forventet kontraktstart 1. september.