ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER onsdag 16. maj 2018

HELBERSKOV: Borgerforeningen i Helberskov vil i år igen arrangere lørdagscafeer ved Thulstedhus. Det blev ikke til noget sidste år på grund af dårligt vejr.

Det blev blandt andet oplyst på Helberskov Borgerforenings generalforsamling i Thulstedhus, hvor der deltog 23 borgere.

Det blev også oplyst i formanden, Jens Oluf Bohl´s beretning, at det kun bliver til en enkelt grisefest i år. det kniber med kræfterne hos dem, der skal tage det store slæb hver gang.

Til gengæld vil man holde et nyt arrangement med Flemming Baade, der stod for den vellykkede John Mogensen-aften. Denne gang bliver det en aften med himmerlandshistorier og -viser, og det bliver med spisning først. Arrangementet er programsat til lørdag 18. august.

Der var en enkelt udskiftning i bestyrelsen. Birgitte Buus ønskede ikke genvalg. Hun blev afløst af Helle Lang. De øvrige valg var genvalg.
Formand for Helberskov Borgerforening, Jens Oluf Bohl.