ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER mandag 14. maj 2018

HIMMERLAND: Jutlander Bank kom ud af første kvartal 2018 med et resultat før skat på 87 millioner kroner, hvilket er 7 millioner kroner bedre end året før, og resultatet betegner banken selv som "meget tilfredsstillende".

Medvirkende til den positive udvikling er en markant udlånsfremgang. Bankens egne udlån er steget med 12,3 procent, og værdien af de lån, som banken formidler til sine kunder for realkreditinstitutterne Totalkredit og DLR, er steget med 13,1 procent siden første kvartal 2017.

- Det er alt sammen udtryk for stigende aktivitet i de områder, hvor vi er til stede, hvilket er glædeligt både for vores kunder og for de lokale samfund. Og for banken, for når vi ekspederer flere lån, stiger vores indtjening logisk nok også, siger Jutlander Banks ordførende direktør, Per Sønderup.

Bankens netto rente- og gebyrindt
ægter er således steget med 4,9 procent fra første kvartal 2017 til første kvartal 2018.
 
Jutlander Bank kom ud af 2017 med et meget flot resultat, og f
ørste kvartal 2018 lægger sig i kølvandet på udviklingen det forløbne år..

3000 nye kunder er kommet til i
årets første 3 måneder, og ikke kun i bankens nyeste afdelinger i København, Vejle og Fredericia, men fordelt ud over alle bankens 31 afdelinger. Udlånet er som nævnt steget markant. I 2017 kunne banken netto tilbageføre nedskrivninger, og den tendens er fortsat ind i 2018 med en netto tilbageførsel på 9 millioner kroner. Og endelig er resultatet tilsmilet af en opskrivning i første kvartal af værdien af Jutlander Banks ejerandel af BankInvest Holding A/S, svarende til en positiv kursregulering på 21 millioner kroner.

- Konjunkturerne er med os lige nu, indr
ømmet, men udviklingen på nedskrivningskontoen er sandelig også udtryk for godt kredithåndværk, og når vi vokser så meget på udlån, som vi gør, og når vi får så mange nye kunder, som vi gør, så skyldes det, at vi har en strategi, der virker, mener Per Sønderup og uddyber:

- Alle i banken arbejder hver eneste dag for, at vi er Danmarks mest personlige og mest tilg
ængelige bank. Vi vil ikke bare være gode, vi vil være bedst. Og medarbejdernes personlige tilgængelighed er noget, vores kunder virkelig sætter pris på og gerne fortæller videre om til deres familie, naboer, kolleger og venner, siger Jutlander Banks ordførende direktør. 

Mens Jutlander Banks indt
ægter stiger, gør omkostningerne det samme. Jutlander Bank har gennem det seneste år taget flere strategiske initiativer, herunder etablering af nye afdelinger i Vejle og Fredericia samt Connect Ung og Private Banking.


- De nye tiltag har øget bankens udgifter, men vi ser initiativerne som en investering i fremtiden, hvor omkostningerne på den korte bane overstiger indtjeningen, men på længere sigt vil investeringerne bidrage positivt til vores bundlinje, siger Per Sønderup.

Udgifter til personale er steget med 4 millioner kroner. Det skyldes dels, at banken gennem det seneste
år har ansat flere medarbejdere til sine nye afdelinger, dels stigende udgifter til den lønsumsafgift, som den finansielle sektor er pålagt, og dels overenskomstmæssige lønreguleringer.

Administrationsudgifterne er steget med 3 millioner kroner, dels til drift af nye afdelinger, dels til stigende udgifter til IT-udvikling.

- Vi er i fuld gang med at optimere de interne arbejdsgange, godt hjulpet på vej af skarpere IT-værktøjer, så den enkelte kunderådgiver skal bruge mindre tid på 'papirarbejde' ved skærmen og mere tid sammen med sine kunder, siger Jutlander Banks ordførende direktør.
Ordførende direktør Per Sønderup.