ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER lørdag 12. maj 2018

VEDDUM: Det ventes, at mindst et par husstande i den nærmeste fremtid tilslutter sig kraftvarmeværket i Veddum, som foruden Ved-dum forsyner Skelund og Visborg med fjernvarme.

De viste speciel interesse og gav udtryk for, at de muligvis ønsker at tilslutte sig, i forbindelse med det åbent hus-arrangement, som varmeværket holdt, og hvor ikke færre end hundrede mennesker kiggede indenfor, oplyser Danny Juul Jensen fra værkets besty-relse.

Lettere at følge forbruget
Det var alle, såvel nuværende forbrugere som eventuelt kommen-de, der var inviteret, og det blev en lærerig dag, hvor de mange gæster fik forklaret, hvordan værket fungerer, og specielt blev de orienteret  om de ny energimålere, hvor den enkelte forbruger har nemmere ved at følge sit forbrug i forhold til tidligere.

Forbruget i hver enkelt husstand bliver fjernaflæst via en antenne i hver by, der forsynes fra Veddum.

De dage, hvor fjernvarmen i de tre landsbyer var en overmådet dyr fornøjelse, er ovre. Senest på stammen er det forholdsvis ny sol-varmeanlæg, der er med til at billiggøre varmen.

Flere af varmeværkets  samarbejdspartnere benyttede lejligheden til at udstille nogle af deres produkter, og de kunne ligeledes berette om stor interesse.

Forbrugerne blev også orienteret om en ny unit, der er med til at give besparelser for både forbrugerne og varmeværket.

-Selvfølgelig var der også pølser med brød og forskelligt at skylle efter med for at gøre den solbeskinnede dag helt fuldendt, slutter Danni Juul Jensen.
Dagen igennem var der mange mennesker indenfor i kraftvarmeværket i Veddum.