ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER torsdag 10. maj 2018

HADSUND: 12 vuggestuer og børnehaver i den østlige del af Mariagerfjord Kommune har plantet frugttræer skænket af Rotary i Hadsund.

Det er sket p
å opfordring af den verdensomspændende organisations nyvalgte præsident, Ian Riseley. Han opfordrede hver Rotary-klub til at gøre en forskel ved at plante et træ for hvert af dets medlemmer.

Træet fjerner kuldioxid og andre drivhusgasser fra luften, hvilket er med til at forsinke den globale opvarmning. Det er p
å verdensplan 1,2 mio. ny træer, der er blevet plantet.

- Hadsund Rotary-klub har naturligvis fulgt denne opfordring. De mange træer, som klubben k
øbte, var æbletræer, der blev tilbudt til 12 vuggestuer og børnehaver i Hadsund, Mariager, Astrup, Assens, Als og Veddum samt Væksthuset i Hadsund. Alle institutioner tog imod tilbuddet. Klubben valgte at give frugttræer til børnehaver, fordi børnene så også kan opleve, hvordan deres eget æbletræ vokser og sætter frugt, siger Lise Andersen fra Rotary Hadsund.
Flere rotarianere har været ude i børnehaverne for at deltage i plantningen sammen med de ivrige børnehavebørn.
Regnbuen Finlandsvej har modtaget et par æbletræer.