ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER tirsdag 8. maj 2018

HOBRO:  Ledelsen i Hobro Filmteater ser med optimisme på fremtiden. Man håber, at en række tiltag vil have en positiv effekt på årets driftsregn-skab.

Det oplyses overfor Udvalget for Kultur og Fremtid, der har punktet på sin dagsorden 9. maj i Mariager.

Forvaltningen under Kultur og Fritid ser imidlertid på udviklingen med be-kymring. Hvis en omsætningstilbagegang på ca. 50.000 kr. i årets første kvartal fortsætter i den resterende del af 2018 vil biografen være særdeles stærkt udfordret, hedder det.

Hobro Filmteater modtager årligt et kommunalt tilskud på 163.000 kr., og i 2017 bevilgede kommunen et ekstraordinært driftstilskud på 50.000 kr., og filmteatret blev pålagt at udarbejde en økonomisk handleplan.

På et dialogmøde mellem filmteatret og udvalget 30. januar i år blev det aftalt, at biografen i resten af året holder udvalget løbende orienteret om udviklingen.

Det er hovedsageligt et vigende salg af billetter, der er skyld i de økono-miske problemer. Sammenholder man første kvartal fra de seneste fire år, er der en klar nedadgående tendens. I 2015 blev der i første kvartal solgt 4.682 billetter, 2016 var det 3.061. Så steg det lidt i 2017 til 3.634, men dalede så til 2.716 billetter i første kvartal i år.

Biografen har skåret ned på sine udgifter. Annonceringen er skåret bort, en besparelse på mellem 50.000 og 70.000 kr., og billetprisen er hævet lidt, ligesom priserne på kioskvarer er sat en smule i vejret. Tiltag, som ledelsen håber, kan bringe biografen på ret køl.