ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
NORDJYSKE NYHEDER fredag 27. april 2018
HELE LANDET: Temperaturmæssigt lod foråret vente på sig, men på boligmarkedet har man ikke mærket de store temperaturudsving. På landsplan stiger handelsaktiviteten, mens priserne stiger støt.

For 2018 forventer vi prisstigninger på 3,7% for villaer og rækkehuse på landsplan. Ser vi lidt længere frem er vores forventning, at huspriserne vil stige med knap 3% i både 2019 og 2020, oplyser Nykredit i en pressemeddelelse.

Fremgang på boligmarkedet skyldes blandt andet, at det går godt i dansk økonomi. Antallet af personer i beskæftigelse har aldrig været højere. Samtidig stiger forbrugerpriserne noget mindre end lønningerne, hvilket giver danskerne reallønsfremgang. Denne cocktail toppes af et fortsat lavt renteniveau, der alt i alt giver danskerne rigtig gode kort på hånden og løfter optimismen og købelysten på boligmarkedet.

På landet er handelsaktiviteten lav
Denne udvikling har gennem de senere år bredt sig stille og roligt ud i landet og er ikke længere forbeholdt områderne i og omkring de større byer. Vi vil fortsat se områder af landet, hvor priserne ikke følger med den forventede fremgang på landsplan. I de mere tyndt befolkede områder er handelsaktiviteten lav og udbuddet af boliger højt, hvilket lægger en dæmper på prisfremgangen.

Priserne på ejerlejligheder er på landsplan steget med godt 8% de seneste par år. Vi venter en mere moderat stigning på godt 6% i år. Igen i år vil København ligge i front med en prisstigning på godt 8%. Ser vi i stedet på handelsaktiviteten, tyder den seneste tids udvikling på, at den nærmer sig et normalt niveau for den nuværende konjunktursituation.

Mens antallet af ejerlejlighedshandler steg med 3,4% i 2017, venter vi en beskeden stigning på 0,6% i 2018.

Handelsaktiviteten på sommerhusmarkedet stiger
2017 bød på prisstigninger på 4,0% på sommerhusmarkedet på landsplan. Det er den højeste årlige stigning i sommerhuspriserne siden 2007. Vi forventer dog, at denne rekord allerede står for fald i år, hvor priserne vil stige med knap 5%.

I forhold til vores seneste prognose har vi opjusteret prognosen for sommerhusmarkedet. Det skal blandt andet ses i lyset af, at handelsaktiviteten på sommerhusmarkedet steg med hele 25% i 2017, hvilket i den grad har hevet markedet ud af de seneste mange års dvale.