ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
NORDJYSKE NYHEDER fredag 27. april 2018
Regionsrådet har godkendt den procesplan, der beskriver processen for sammenlægningen af hospitalet i Thisted med Aalborg Universitetshospital. Sammenlægningen træder i kraft 1. maj.

Efter den dato vil der være en overgangsfase, hvor de enkelte områder i Thisted lægges ind i tilsvarende klinikker på Aalborg Universitetshospital.

Procesplanen beskriver bl.a., at det er målet, at den overordnede ledelsesmæssige tilpasning falder på plads inden 1. juli. Samtidig vil der foregå et løbende kulturelt og fagligt tilpasningsarbejde både i Thisted og i Aalborg, også efter 1. juli.
Som borger vil man ikke opleve forandringer. Der vil komme organisatoriske justeringer, men for borgerne har det ingen betydning.

Baggrunden for sammenlægningen er, at udfordringerne med at sikre de nødvendige faste speciallæger og dermed sikre en stabil drift i Thisted er øget.
Sideløbende med processen for sammenlægningen, vil der i den kommende tid blive gennemført møder med centrale interessenter, herunder Morsø, Thisted og Jammerbugt kommuner samt med støtteforeningen FAST.

I efteråret 2018 får politikerne i Region Nordjylland en status på arbejdet med sammenlægningen.