ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER onsdag 11. april 2018
VEDDUM: I forbindelse med det konstituerende bestyrelses-møde i motionsforeningen Thor i Veddum var det badevæg-ten, der afgjorde fordelingen af posterne.

Den tungeste, Morten Hald, fortsætter som formand. Den letteste, Sophia Høgh, får næstformandsposten, og manden midt imellem Karsten Gade skal tage sig af pengesagerne.

I løbet af 2017 er man nået op på 211 medlemmer i den ny forening, der skal tilgodese behovet for motion og socialt samvær mellem landsbyerne Skelund og Veddum. Derfor er hele foreningsnavnet også "THOR, motion og samvær, Ved-dum-Skelund".

Morten Hal gennemgik på generalforsamlingen de mange aktiviteter, som foreningen har stået for i årets løb.

Ud over bestyrelsen er der knyttet et aktivitetsudvalg til fore-
ningen. Det står blandt andet for festlige sociale arrangemen-ter for børn og voksne.

En række frivillige motionister står for uddeling af kirkebladet fire gang årligt, og på den måde skaffe en indtægt.

Det blev oplyst, at foreningen har en stabil økonomi. I årets løb har man blandt andet kunnet købe ny motionsmaskiner, der kan tilgodese medlemmernes behov.

I løbet af foråret og sommeren skal huset Thor gennemgå en renovering af toiletter og køkken-alrum. Det skal blandt andet gøre lokalerne lettere at rengøre.

Sophia Høgh blev genvalg. Flemming Hviid ønskede ikke genvalg og blev erstattet af Karsten Gade.

Den tungeste. Morten Hald (tv) blev formand. Manden midt imellem Karsten Gade kasserer, og den letteste, Sophia Høgh, fik næstformandsposten.