ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER tirsdag 10. april 2018
ALS/SKELUND: Den daglige ledelse og bestyrelsen for Havbakkeskolen med afdelinger i Als og Skelund opfordrer lokalpolitikerne til at træffe beslutning om at nedlægge en afdeling og samle aktiviteterne på en matrikel.

Bestyrelsen tager ikke stilling til, om at samtlige klasser pla-ceres i Skelund eller i Als. Det overlader man til politikerne, men beder om, at man træffer en beslutning, der kan holde mange år ud i fremtiden. Den nuværende løsning er uhold-bar.

Havbakkeskolen har indenfor de seneste årtier ført en om-skiftelig tilværelse. Først blev skolerne i Als og Øster Hurup samlet til en skole med to fysiske afdelinger. For knap en halv snes år siden valgte byrådet at lukke skolen i Øster Hurup og i stedet flytte indskolingen til Skelund og så lade Als og Skelund danne Havbakkeskolen.

Det er specielt økonomien, der har præget udviklingen og i negativ retning. Det har været nødvendigt med samlæs-ning. Ledelse og bestyrelse ser helst, en lærer til hver klas-se.

Den skrantende økonomi har også haft indflydelse på ar-bejdsmiljøet for blandt andre lærerne. Sygemeldingerne har været stigende, og man har oplevet, at medarbejdere har måttet melde sig syge på grund af stress, og det mener man ikke er holdbart i længden.

Heller ikke eleverne er gået fri og med dem forældrene, der ikke finder forholdene optimale. Man har oplevet, at forældre har valgt at tage deres børn ud af skolen og flytte dem til an-den skole.

Der er et ønske om, at eleverne kan færdes på samme skole fra de begynder til de slutter efter 9. klasse.
For knap en halv snes år siden blev "HAVBAKKESKOLEN" pillet ned i Øster Hurup.
..og sat op på skolen i Skelund.