ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER mandag 9 april 2018
RUNDT OM FJORDEN
ØSTER HURUP: Selv om turisterne i forsøgsårene 2016 og 2017 ikke stod i kø ved sommerbussens stoppested, lægges der alligevel op til, at forsøget forlænges med foreløbig indeværende år.

Sagen forelægges Udvalget for Teknik og Miljø på mødet 11. april, og forvaltningen anbefaler på baggrund af en evaluering af de første to år, at ordningen forlænges.

Trafikstyrelsen bevilgede 240.000 kr. til projektet, svarende til 50% af de samlede udgifter. De resterende 50% blev finansieret med interne timer, fra samarbejdsparterne samt de udgifter, der var forbundet med at markedsføre sommerbussen.

2016 blev, trods en massiv markedsføring en begrænset succes, da kun 33 passagerer indløste billet til Sommerbussen. Den erfaring, der blev gjort, var, at produktet skulle være enklere og mere tilgængelig, og i højere grad appellere til børnefamilier.

Samarbejdsparterne besluttede derfor, at sommerbussen i 2017 skulle reduceres til kun én rute, ligesom der kun skulle tilbydes 2 køredage pr. uge (i alt 12 køredage) Endvidere, at det skulle være gratis for børn. Til gengæld skulle der i 2017 tilknyttes en guide på alle turene.

Sommerbussen blev i 2017, trods justeringerne, ikke helt den succes, der var håbet på. Bussen kørte i 2017 to daglige ture onsdag og fredag på den såkaldte 480-rute, "Mariager Fjord ruten" med afsæt fra Øster Hurup/Lille Vildmose og rundt om fjorden, med i alt 6 stop ved udvalgte byer og attraktioner.


Sommerbussen medtog på de 12 køredage i 2017 i alt 119 passagerer - heraf 7 børn. Dvs. der blev i alt solgt 109 billetter, fordelt på 101 dagsbilletter og 8 stk. Øster-Hurup/Lille Vildmose t/r billetter.

Selv om belægningen i 2017 var relativ begrænset, var der dog tale om en markant fremgang i salget, sammenlignet med 2016. Flere gæster gav også udtryk for, at de havde hørt om Sommerbussen allerede i 2016, men først benyttede den i 2017.

Efter to år med Sommerbussen må det konkluderes, at selv om det ikke har været en stor kommerciel succes, er kendskabet til Sommerbussen og belægningen heraf, gradvist vokset over tid. Det må derfor også formodes, at denne vækst vil fortsætte i årene fremover. VMF betragter endvidere Sommerbussen som et aktiv for turismen i området, oplyser forvaltningen.

Fagenheden Teknik og Byg har sammen med NT og VMF vurderet, at Sommerbussen også bør være et tilbud i 2018. Tilbudet skal gælde i ugerne 27-30 med to ture alle onsdage.

Udgifterne forbundet med at køre i 2018 andrager i størrelsesordenen 40.000 kr. Hertil kommer guiden, som VMF vil finansiere. Alt efter, hvor mange billetter der sælges, vil den kommunale driftsudgift blive på maksimalt 40.000 kr., som finansieres via de årlige bevillinger til NT.