ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER søndag 8 april 2018
SKELUND: Tennisklubben i Skelund indledte søndag den ny sæson. Det skete traditionen tro med standerhejsning, hyggespil og spisning.

Medlemstallet holder sig nogenlunde konstant. I det forløbne år var der 27 singler og 13 familier, der gjorde brug af banerne. Det blev blandt andet oplyst i forbindelse med generalforsamlingen, der blev holdt i Skelund Midtpunkt.

Der blev på generalforsamlingen udtrykt bekymring for holdene på grund af fraflytning, skader og stigende alder. Der blev opfordret til, at man i det kommende år gør en ekstra indsats for at erstatte frafaldet.

Økonomisk klarer klubben sig godt. Man kunne i 2017 notere et overskud på ca. 8.000 kr. efter afskrivninger, og der er ca. 240.000 kr. på bogen til at imødegå store udgifter. Det kan evt. være til udskiftning af hegn, lysanlæg og reparation af klubhus og banerne.

Det blev besluttet at kontingentet skal være uændret. Det har det været siden starten af klubben i 1991.

Der var genvalg til Niels Ramskov, Poul Møller og Bent Roland samt revisorerne Peter Roland, Jørgen Bjerregaard Nielsen og Jan Michno. Bestyrelsen består desuden af Birthe Just, Lene Ludvig og Ingelise Østergaard. Suppleanter blev Tonny Olesen og Hans Jørgen Heilskov.