ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER fredag 6 april 2018
 ALS:  Mobilitetsproblemet i et landområde som Havbakkedistriktet i den østligste del af Mariagerfjord Kommuner, løses ikke med et  knips med fingrene.

Det måtte et halvt hundrede mennesker fra området sande torsdag af-ten efter et borgermøde på Havbakkeskolen, som den kommunale for-valtning havde inviteret til.

Men selv om, det er komplekse problemer, er tanken om at forbedre transportmulighederne for de billøse mennesker i området, ikke opgivet.

Der blev på mødet på skolen igangsat gruppearbejde, og så håber man på positive tilbagemeldinger med løsningsmodeller, som kan smitte af på andre landområder i kommunen.

Begyndte med kniv og gaffel
Knap et halvt hundrede mennesker havde taget imod invitationen om at spise sammen inden mødet. Da man havde tygget af munden, og kniv og gaffel var lagt til side, kom der flere borgere til.
 
Indledningsvis blev der skitseret fakta omkring mobiliteten i området, hvor hver fjerde husstand ikke har egen transportmiddel og er helt af-hængig af det offentlige, lokal eller familiær hjælp for at komme fra A til B.

Inspiration fra landsby i Vestjylland
Man havde inviteret Rikke Skræddergaard fra landsbyen Fjaltring i Vest-jylland. Hun fortalte om, hvordan man tilnærmelsesvis havde løst pro-blemerne her.

Man havde etableret en app med alle aktiviteter i landsbyerne indenfor en radius af 30 km, således brugerne kan gå ind og tegne sig på evt. fællestransport til møde, sport eller andre arrangementer. I forhold til Havbakkedistriktet er Fjaltring med hensyn til offentlig transportmulig-heder endnu dårligere stillet end bysamfundene ved Kattegatkysten. Der kører kun en bus gennem landsbyen to gange i døgnet, og det bat-ter ikke meget. Derfor havde en gruppe sat sig for, at finde løsninger på problemet.

Efter de indledende oplæg gik man så i gang med gruppearbejdet. Det blev fra kommunal side påpeget, at kommunen ikke har en forkromet løsning. Initiativet skal komme fra lokalområdet.

En lang række forslag blev bragt på bane fra elcykler, via samkørsel, delebiler og en eller flere deciderede bybiler, som der for tiden kører forsøg med i Sønderjylland.

Op til gruppearbejdet blev der lagt papirdug på bordene, og hver dug indeholdt forskellige emner, man kunne drøfte, ligesom deltagerne blev registreret, så man fra kommunal side efterfølgende kan komme i kontakt med medlemmer i grupperne.
Rikke Skræddergaard fortalte om, hvordan man forsøger at løse problemerne på landet i Vestjylland.
Borgmester Mogens Jespersen (V) tog aktivt del i gruppearbejdet.