ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER fredag 6 april 2018
Lige til at sætte tænderne i. Den lavvandede Ajstrupbugt  øst for Hadsund skal muligvis være forsøgsområde for dyrkning af søsalat og tang.
MARIAGERFJORD: Tang, der flyder rundt i Ajstrupbugten øst for Hadsund, kan på sigt blive et væsentligt kosttilskud til dyr og mennesker.

På sit møde 11. april skal Udvalget for Teknik og Miljø tage stilling til, om der skal iværksættes et forsøg i samarbejde med Århus Universitet og det private firma "Multidyk".

- Søsalat, og tang i det hele taget, udgør en sund og attraktiv fødevare for mennesker, og kan delvist erstatte antibiotika samt protein og mineraler i foder til husdyr. Restprodukerne kan udnyttes til biogas og gødning, hedder det blandt andet i indstillingen til de folkevalgte udvalgsmedlemmer fra den kommunale fagenhed.

Det overordnede mål for forsøgsprojektet, der har fået navnet "Tang nu" er, at ændre situationen, hvor de udledte næringsstoffer går tabt og skaber næringsstofforurening i havmiljøet, til en situation, hvor dyrkning og høst af tang bidrager til at tilbageføre næringsstofferne til det bioøkonomiske system på land. "Tang.nu" er et fire årigt projekt, der er finansieret af Villum og Velux Fonden.

Søsalat vokser ekstremt hurtigt og kan fordoble sin egen vægt på blot to-tre dage. Den kan blive flere meter lang. Væksten fremmes, når der er store mængder næringsstoffer i vandet. Store koncentrationer af søsalat giver ofte anledning til lugt og uæstetiske forhold, når den rådner. Den kan endvidere skygge for planter i havmiljøet, og på den måde hæmme eller helt hindre fremvækst af miljømæssigt foretrukne vandplaner, som f.eks. ålegræs.


Fagenheden Natur og Miljø har gennem flere år samarbejdet med Multidyk. I den forbindelse har firmaet bl.a. kortlagt mængden af søsalat i Ajstrup Bugt. På et område på 94 ha. (knap 1 kvadratkilometer) er der anslået at vokse 2.400 ton søsalat (vådvægt). En sådan mængde søsalat vurderes at indeholde ca. 5 ton kvælstof og 0,5 ton fosfor.

Man forestiller sig, at forsøgsområdet skal være på 200 x 200 meter, hvor der etableres en blok med op til 15 indhegnede forsøgsfelter á 1 x 1 meter eller 1 x 2 meter. Felterne etableres på ca. en halv meters vanddybde. I forbindelse med projektet skal der foretages en bæredygtig høst af søsalat i Mariager Fjord med en skånsom høstmaskine.

Kystdirektoratet skal godkende forsøgsanlægget. Fagenheden Natur og Miljø har anbefalet Kystdirektoratet at forsøget igangsættes.

Mariagerfjord Kommune har i mindre omfang leveret oplysninger til projektforberedelsen, men har ingen aktiv eller finansiel rolle i projektet.

Søsalat på spisebordet.