ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER torsdag 5 april 2018
MARIAGERFJORD: Øster Hurup Aktivitetsklub er en af topscorerne med 21.000 kommunale kroner til aktivitetstilbud til + 60-årige, de såkaldte § 79-midler i Serviceloven. Aktivitetsklubben havde dog søgt om 45.000 kr.

På 2018-budgettet var der afsat godt 350.000 kr., og Udvalget for Sundhed og Omsorg bliver på sit møde 9. april præsenteret for fordelingen, som forvaltningen har stået for, efter man modtog ansøgningerne.

Hvis man skulle efterkomme alle ansøgninger fuldt ud, ville det give et indhug i den kommunale pengekasse på over en halv mio. kr.

De fleste foreninger og klubber, der har søgt midlerne, har fået en større eller mindre procentdele af det ansøgte.

Visborg Omsorgsklub får 24.000 kr. Man havde søgt om 38.000 kr. Als Øster Hurup pensionistforening havde søgt 20.000 kr., men det blev kun til 6.000 kr.

Biecentret i Hobro søgte 25.000 kr., og det blev til 14.000 kr. fremgår det af listen, som udvalget kan tygge sig igennem på mødet.

Den kommunale pensionistklub i Hobro fik, som en af de få, sit ønske opfyldt. Klubben søgte 16.000 kr. og får det.

Fruerlundparken ved Øster Hurup søgte om 15.000 kr., og det blev til 10.000 kr.

OK-klubben på Havbakkeskolen i Als søgte om 6.000 kr. og fik næsten sit ønske opfyldt. Det bliver 5.000 kr.

Seniorklubben i Skelund fremsendte en ønskeseddel på 50.000 kr., men får 19.000 kr.

Tirsdagsholdet Malerklatten i Øster Hurup søgte 9.200 kr. og får 5.200 kr.

Ældre Sagen i Hadsund håbede på 30.000 kr., men skal få 14.000 kr. til at række.

Ansøgningsfrist for tildeling af §79-midlerne var fredag 26. januar.

350.000 kommunale kroner skal komme de godt 60-årige til gode

Als Øster Hurup Pensionistforening havde søgt 20.000 kr. Det blev til 6.000 kr.