ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER søndag 04.03.2018
ALS: Indeluften på Havbakkeskolens afdeling i Als er blevet forbedre i det forløbne år. Der er investeret i ventilationsanlæg i undervisnings- og arbejdslokalerne på skolen.

Det fremgår blandt andet af det regnskab over anlægsudgifter, som Udvalget for Børn og Familie får præsenteret på sit møde tirsdag 6. marts i Børnehuset Hesselholt i Arden.

Ventilation af skolerne i kommunen er en løbende proces, og der er hvert år afsat 1,5 mio. kr. til arbejdet. I 2017 var der i alt 2.861.000 kr. til rådighed, da der var overført uforbrugte midler fra året før.

Ud over Havbakkeskolen er arbejdet med at lave ventilation i "Stenpavillonen" på Arden skole påbegyndt.

Alt i alt har der i 2017 været udgifter til ventilation på 2.026.000 kr., fremgår det af regnskabet, der er til godkendelse. Anlægsregnskabet skal også forelægges byrådet. Det skal ske, når der er tale om udgifter, der overstiger to mio. kroner.

Havbakkeskolens afdeling i Als, der har fået nyt ventilationsanlæg.