ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER torsdag 01.03.2018
NORDJYLLAND: Region Nordjylland og Aalborg Kommune vil investere i Danmarks 3 første klimavenlige brintbusser.

Når de nordjyske partnere i projektet i sommeren 2019 sender de 3 nye brint-brændselscelle busser ud på de nordjyske veje, er det det første sted i Danmark, at den klimavenlige teknologi afprøves i den kollektive trafik. Afprøvningen, som forventes at løbe over en 3-årig periode, er led i et stort EU-projekt, hvor i alt ca. 85 brintbusser ruller ud på de europæiske veje for at undersøge potentialet i brint som brændstof i kollektiv trafik.

Efter aftale med Nordjyllands Trafikselskab skal de 3 nordjyske busser afprøves på forskellige ruter for at skabe erfaringer med teknologien under forskellige forhold specielt omkring driftsstabilitet, servicering og energiforbrug. Busserne vil bliver udstyret med et automatisk system, der opsamler alle relevante data om hvordan busserne og især brændselscellerne fungerer.

Den grønne brint, som busserne kører på, fremstilles af el. Herved kan energi fra vindmøllerne lagres som brint og bruges som et klimavenligt alternativ til fossile brændstoffer.


Projektet støttes af EU med 10,6 mio. kr., og samtidig bidrager Vækstforum Nordjylland med 7,5 mio. kr., mens de øvrige omkostninger dækkes af Regionen, Aalborg Kommune og Nordjyllands Trafikselskab. Den brede opbakning og medfinansiering skyldes, at der foruden gevinsterne for klimaet også er et væsentligt potentiale for videreudvikling af Nordjyllands stærke position inden for grønne energiteknologier:

- Vi har solide kompetencer inden for brintenergi i klyngen House of Energy med virksomhederne omkring Hydrogen Valley i Hobro og de stærke regionale forskningsinstitutioner. Dem vil vi gerne bringe i spil for at skabe øget erhvervsudvikling, og samtidig er det naturligt, at vi som klimaregion går forrest i den grønne omstilling i samfundet. Det kan vi gøre på fornem vis ved at teste mulighederne for at skifte fra fossile brændstoffer til lokalt fremstillet grøn brint i den kollektive trafik, siger regionsrådsformand Ulla Astman, som også er formand for Vækstforum Nordjylland.