ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER tirsdag 27.02.2018
ALS:  Lokalhistorisk Forening for Als og Omegn havde mandag aften ikke problemer med at samle mennesker til sin generalforsamling på trods af en forventet hård konkurrence med den populære tv-serie Badehotellet. Knap halvanden hundrede mennesker fyldte godt op i aulaen på Havbakkeskolen.

- Vi holder vores generalforsamling den sidste mandag i februar måned, og var denne gang måske nok lidt nervøse for konkurrencen fra Badehotellet, sagde en tilfreds formand Benny Nielsen, da han bød velkommen til de mange mennesker.

Tilbagegang i medlemstallet
Foreningen har dog et enkelt problem. Medlemmerne dør, og de yngre melder sig ikke ind. Foreningen i Als har 235 medlemmer mod 253 året før.

Formanden omtalte det forløbne år, og fremhævede blandt andet en fortælleraften, der samlede fuldt hus i Lodsens Gård i Helberskov.

Han oplyste også, at foreningen har fået nogle gamle håndskrevne nodebøger. Blandt andet en, hvor den navnkundige Jens Frederiksen fra Als har skrevet i i forrige århundrede. Muligvis det eneste eksemplar, der findes, sagde Benny Nielsen, der selv spiller i Frederiksens orkester, der navnemæssigt lever videre.

Valgene til bestyrelse var hurtigt overstået. Det blev til genvalg over hele linjen.

Overskud på 27 kroner
Iver Christensen oplæste regnskabet. 2017 sluttede med et overskud på beskedne 27 kr., blandt andet på baggrund af medlemstilbagegangen, men foreningen har en del penge på bankbogen. Med de 27 kr. står der 44.386 kr. i banken.

Den lokalhistoriske Forening har i årets løb investeret i et par ny computere og en kaffemaskine.

Bestyrelsen foreslog et uændret årligt medlemskontingent på 75 kr., incl. Gammelt Nyt, og uden så blot 40 kr. Det var der ingen, der havde noget imod.

fortalte om læretid i Als i 50-erne
Efter generalforsamlingen, der var overstået på en halv times tid, stod den på kaffe med fastelavnsboller og adskillige store lagkager. Derefter var det Else Juul Petersen, der besteg talerstolen for blandt andet at fortælle om sin læretid mellem 1955 og 1959 i manufakturafdelingen i forbindelse med brugsforeningen i Als.

Benny Nielsen fortalte om året, der var gået.
Mødet begyndte og sluttede med en sang, som Lis Bonderup ( i baggrunden) spillede til.
I nærheden af halvanden hundrede mennesker var samlet i aulaen på Havbakkeskolen i Als.