ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER tirsdag 27.02.2018
NORDJYLLAND: Det regionale togselskab Nordjyske Jernbaner, der overtog den regionale togdrift i Region Nordjylland fra DSB i august 2017, udskifter nu traditionel diesel med GTL (Gas-To-Liquids), som er et naturgasbaseret flydende brændstof.

 Herved nedbringes togenes partikeludledning med ca. 25 pct. fra den ene dag til den anden. Det er ifølge adm. direktør hos Nordjyske Jernbaner Peter Hvilshøj godt nyt for både ansatte, passagerer og naboer til det nordjyske tognet:

- Vi vil gerne gå foran og bidrage med en grønnere togdrift. Derfor har vi besluttet at udfase diesel til fordel for GTL. Selvom vores tog er nye, udleder de stadig skadelige partikler og diesellugt. Derfor er det naturligt, at vi udnytter de muligheder, der rent faktisk er for at vælge et renere brændstof. Med skiftet til GTL nedbringer vi udledningen af skadelige partikler med helt op til 25 pct. Samtidig fjerner vi stort set alle gener forbundet med dieselos og -lugt. Dermed kan naboer til vores stationer og passagererne nu se frem til både mindre luftforurening og diesellugt fra vores tog, forklarer adm. direktør Peter Hvilshøj.

Nordjyske Jernbaner opererer 21 moderne dieseltog på linjerne Skagen-Skørping og Hirtshals-Hjørring. Det nye brændstof, som leveres af energiselskabet DCC Energi, brænder langt renere end traditionel diesel og kan uden videre påfyldes en dieselmotor.

 Det har Nordjyske Jernbaner fået forsikring for hos togproducenten Alstom, der har leveret togsættene. GTL er nogle få procent dyrere end almindelig diesel, men merprisen er ifølge Nordjyske Jernbaner og NT, der har det administrative ansvar for afvikling af den kollektive trafik i regionen, godt givet ud:

- Skiftet fra diesel til GTL er et stort og meget vigtigt skridt på vejen til en grønnere kollektiv trafik. Det er netop en af grundpillerne i NTs igangværende transformation fra trafik- til mobilitetsselskab. Vi mener, at den kollektive trafik skal gå forrest i den grønne omstilling, og vi har nogle ambitiøse målsætninger om at være med til at sætte standarden, forklarer bestyrelsesformand Nuuradiin S. Hussein fra NT og fortsætter:
- Vi er derfor glade for fra den ene dag til den anden at kunne udfase diesel i alle vores tog. Det skyldes ikke mindst en stærk vilje hos Nordjyske Jernbaner og NT, og det skyldes, at vi de seneste år har gjort os nogle positive erfaringer blandt andet med Danmarks første CO2-neutrale regionalbusser, siger bestyrelsesformand Nuuradiin S. Hussein fra NT.

Region Nordjylland er Danmarks første klimaregion, og regionsrådsformand Ulla Astman har sammen med det øvrige regionsråd været en engageret driver for klimatiltagene. Hun ser derfor også GTL som et godt skridt på vejen til renere kollektiv trafik: - Vi har ikke mulighed for at køre på el i Nordjylland inden for en overskuelig fremtid. Men ved at droppe diesel i togene kan vi gøre meget for både miljø og luftkvalitet. Derfor ser jeg Nordjyske Jernbaners skifte fra diesel til naturgas som det helt rigtige at gøre på nuværende tidspunkt. At vi så samtidig kan gøre det uden store investeringer og fordyrelser, gør jo bare beslutningen endnu bedre, siger regionsrådsformand Ulla Astman.
Nordjyske Jernbaner har fået første levering af GTL primo februar og kører allerede nu på ren GTL-brændstof.