ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER mandag 26.02.2018
HADSUND:  Indenfor en overskuelig årrække skal havne Mølle have ny vinger, en bekostelig affære, som man er i gang med at samle penge ind til.

- Rent økonomisk er foreningen - trods sin liden størrelse - pænt kørende. I 2017 lykkedes det at kradse et overskud på 30.000 kr. sammen ved kontingenter, arrangementer og salg af souvenirs og mel. Disse penge indsættes på foreningens "vingekonto". Møllevingers levetid er ca. 20 år, og Havnø Mølles er nu 17 år, så vi er godt i gang med at spare op, siger kasserer i havne Mølles Venner Lise Andersen forud for generalforsamlingen, der holdes 22. marts.

 Foreningen er inde i en periode med mange aktiviteter. I løbet af 2017 lykkedes det at skaffe midler til at få kværnen bildet (skærpet) og restaureret, og i Hadsund er der indrettet foreningslokaler, så møllelauget og foreningen nu har et sted, hvor man kan samles om sin fælles interesse uden for den sæson, hvor der er aktiviteter på Havnø.

Foreningen lægger også lokaler til museets møllehistoriske arkiv, så de mange billeder, arkivalier og optegnelser om møller, kan komme offentligheden til gode.

- På generalforsamlingen afslører bestyrelsen også planerne for 2018. Bl.a. er man i fuld gang med at rejse penge til nye sejl til møllen. Fire nye sejl koster 58.000 kr. Foreløbig har man tilsagn fra Kulturelt Samråd, der har bevilget 20.000 kr., siger Lise Andersen.

I forbindelse med generalforsamlingen får medlemmerne mulighed for at tage deres nye foreningslokaler nærmere i øjesyn. Lokalerne blev indviet i januar, men på det tidspunkt var der stadig intet køkken og kun sparsomt møblement.

En stor donation fra Velux Fonden har gjort det muligt at indrette lokalerne, så der bliver nogle fine rammer om foreningens møder, kurser o. lign.

Der bliver også mulighed for at lege med det digitale og interaktive kort over Mariagerfjord Kommunes møller fra middelalder til i dag, som er under opbygning.

- Alle er velkomne, men kun medlemmer har selvfølgelig stemmeret. Medlemskab (100 kr.) kan betales på selve aftenen. Som medlem støtter man arbejdet med at bevare Havnø Mølle. Til gengæld får man et årskort, der bl.a. giver gratis adgang til alle Nordjyllands Historiske Museums mange afdelinger, siger kasseren.


Havnø mølle