ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER søndag 25.02.2018
MARIAGERFJORD: I Finansloven for 2018 er der afsat 500 mio. kr. til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Deraf får Mariagerfjord 4,1 mio. kr., som Udvalget for Sundhed og Omsorg mandag skal drøfte, hvordan man anvender bedst muligt.

I Finansloven hedder det blandt andet, at man tænker sig, at midlerne skal anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger i hjemmeplejen og på plejehjem. Midlerne skal i videst muligt omfang gå til en bedre indsats til glæde for de ældre borgere og medarbejderne og ikke til en øget administration.

I samme åndedrag gør man dog fra ministeriets side opmærksom på, at kommunerne vil modtage to administrative skemaer, som skal udfyldes for, at man kan få del i midlerne i indeværende år.

Aftalen om de ekstra midler løber frem til 2021, og det skal ske på baggrund af årlige administrative redegørelser fra kommunerne. Fra 2022 overgår midlerne til at blive en del af de generelle bloktilskud.

I Mariagerfjord har fagenheden taget initiativ til, at der nedsættes en arbejdsgruppe med en række af de involverede parter til at finde ud af, hvordan man får mest ud af pengene til gavn for de ældre og personalet.