ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER lørdag 24.02.2018
Den efterlyste mand fra Hadsund er fundet
i god behold
HADSUND: Med et par måneder til at kvindeløbet i Hadsund skydes i gang strømmer det allerede ind med tilmeldinger til Mariager Fjord Ori-enteringsklub, der står for den praktiske afvikling af løbet, der sættes i gang 3. maj kl. 19 på havnen i Hadsund.

Sidste år deltog 934 kvinder i løbet, der har Beaute´ Pacifique som ho-vedsponsor.

I år håber løbsledelsen  at komme over de magiske 1.000 deltagere. Det har været tilfældet fire gange siden den første løb i 2010. Rekorden blev sat i 2014. hvor der var 1.177 deltagere.

Der er sat en øvre grænse på 1.200  løbere, der kan være med.

Med de nye flotte forhold på Hadsunds havn, er det muligt, at en ny re-kord sættes i år, oplyser stævneledelsen, som udgøres af nøgleper-soner fra Beauté Pacifique, Ristorante Da Vinci og Mariager Fjord O-rienteringsklub.

- Sidste år introduceredes en ny og fjerde startgruppe kun for gående, og det faldt i god jord hos deltagerne, hvor hele 304 kvinder, ca. en tre-djedel, stillede op i denne gruppe. Vi bevarer selvfølgelig den startgrup-pe her i det nye år, fortæller stævneleder Erik Nielsen fra arrangørklub-ben Mariager Fjord OK.Nyt i år: Gruppe på 70 år og derover
En nyhed  i årets løb bliver, der kommer en gruppe for 70 år og dero-ver.

Alle deltagere får samme flotte tur på de 5 km. Fra havnen går ruten over Hadsund Broen til Hadsund Syd og retur igen, inden deltagerne skal ad  Vestergade og Hobrovej, før løberne kommer op ad den me-get omtalte "Djævlebakke". Herfra går ruten ned igennem Thygeslund-skov og ind ad den flade del af Thygeslundvej og Skovvej, før selve af-slutningen ved byens nye kanal og havnebassin ved Trip Trap-bygnin-gen på havnen.

Stævnepladsen bliver ved den ny bro over kanalen.  Her er der fin plads til de mange løbere både før, under og efter løbet. Ligeså er det her, de mange tilskuere kan opholde sig.

-Arrangørerne håber selvsagt på stor deltagelse igen i år, og opfordrer derfor de mange kvindelige deltagere til at invitere veninder, kollegaer, familie mfl. med til et brag af et super-løb her i 2018, siger Jens Chr. Dalgaard fra Mariager Fjord OK.

Håb om deltagerrekord til kvindeløb