ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER tirsdag 27.03.2018
HADSUND: Når Udvalget for Kultur og Fritid mødes 3. april i Mariager er der blandt papirerne også en klage over Foreningsrådets behandling af en ansøgning fra Hadsund motorklub. Klubben kan ikke forstå, at rådet har afvist en ansøgning om tilskud til talentudvikling af tre unge motorcrosskører.

Klubben har også klaget til borgmester Mogens Jespersen, der har ekspederet klagen videre til Kulturudvalget, der er endelig bslutningstager.

Motorklubem har søgt om 44.000 kr. til ekstra udvikling af tre kører, 10-årige Jacob Pedersen, der blev Dansk Mester i 2016, 7-årige Lukas Vissing, der vandt DM-sølv i 2017 og 11-årige Jeppe Jensen, der er et talent på vej frem.

Hadsund Motorklub ønsker at tilknytte en træner til de tre unge kørere, som kan være med til at udvikle og fremme deres talent. Det skal være en, som kan træne med dem en gang om ugen fra 1. april - 1. oktober 2018, hvor der vil være 22 træninger af disse kørere. En træningslektion, med en af Danmarks topkørere og træner som underviser, koster 2000 kr. pr. gang inklusiv kørepenge.

Da  Foreningsrådet holdt møde 1. marts blev det besluttet at indstille til Udvalget for Kultur og Fritid, at der gives afslag med begrundelsen, at de ansøgte midler er udgifter til daglig træning. Fem medlemmer af Foreningsrådet var imidlertid fraværende.

Da beslutningen i Foreningsrådet kom motorklubbens ledelse for øre blev der skrevet en klage, man kontaktede borgmesteren, og motorklubben har ligeledes været i telefonisk kontakt med forvaltningen. Der er gjort opmærksom på, at der ikke er tale om almindelig daglig træning.

Det er nu op til udvalget at drøfte sagen og besluttet, om man vil følge Foreningsrådets indstilling eller ikke.


Jeppe Jensen, en af Hadsund Motorklubs store taelenter, med sin medaljehøjst i 2017.
Foto: Hadsund Motorklub