ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER mandag 26.03.2018
MARIAGERFJORD: Der tegner sig et broget billede af deltagelsen i det STRAKS-projekt, som kommunen har igangsat for unge mennesker. Gennemgående har der været stort fravær, både fravær med gyldig grund og fravær, hvor de unge mennesker bare er blevet borte.

Det fremgår af en statistik, som fagenheden har udarbejdet, og som forelægges udvalget for Arbejdsmarked og Uddannelse på det kommende møde.

I 2017 forløb STRAKS aktiveringsprojektet fra uge 23 til uge 51. I den periode har der været et vekslende antal fremmødte unge. Syv personer i begyndelsen og op til 23 i uge 50.

Som lovligt fravær forståes meldt fravær i f.eks. forbindelse med møde med sagsbehandler, aftale med læge, sygehus eller andet. Udeblivelse er fravær som sanktioneres.

Den gennemsnitlige fritagelse for deltagelse er for hele perioden 24 %. Det gennemsnitlige sygefravær er for hele perioden 11 %. Den gennemsnitlige udeblivelsesprocent er for perioden 31 %, og den samlede fraværsprocent på sygemeldinger og udeblivelser er 42 %.

Der er omtrent lige meget fravær i hele perioden, men det veksler mellem at være udeblivelser og sygemeldinger.

Der er en beskeden positiv tendens til at det samlede fravær mindskes gennem perioden, men den kurve knækker midt i november, hvor det samlede fravær stiger brat. Helt op til 61 % inden juleferien.