ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER onsdag 28.03.2018
ALS/ØSTER HURUP: Campister i stort tal forbereder sig til pås-kedagene ved Kattegatkysten i Mariagerfjord Kommune. På veje-ne til Øster Hurup og Als kører der op til helligdagene en stadig strøm af biler med campingvogne på slæb.

På pladserne i og ved Øster Hurup er campingfolket ved at indret-te sig og sikre sig en ganske bestemt plads.

På den femstjernede Kattegat Strand Camping, der er langt den største plads i området, åbnede man sæsonen 23. marts, og der har siden været livlig aktivitet på de enkelte steder med at få vog-nene nivelleret ind, så kaffen ikke står skævt i kopperne.

På den anden store campingplads, Østrer Hurup Camping, midt i byen, lukkede man også op 23. marts. Begge steder er det fastlig-gere, der indretter sig, og det er i vid udstrækning de samme men-nesker, der år efter år søger sammen i klynger.

Nogle kilometer mod syd i Als er der også¨to campingpladser, hvor en del campisterne er ved at indrete sig på Havbakkerne, som Als Borgerforening driver. Her er der plads til et halvt hundre-de vogne, der alle har en flot udsigt over Kattegat. Pladsen ligger ud til bakkeskråningen en snes meter over vandet.

På borgerforeningens anden plads umiddelbart syd for byen, er man knap kommet i gang endnu. Her er der også plads til et halvt hundrede vogne.
På Havakkerne i Als hjælper campingfolket hinanden.