ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER mandag 12.03.2018
Unge flytter til de store studiebyer
MARIAGERFJORD ØST: Blandt de store opgaver for Socialdemokra-terne i Mariagerfjord Øst er det kommende folketingsvalg, der skal hol-des senest 17. juni 2019. Her er målet, at Per Husted bliver valgt som en fast repræsentant for Mariagerfjord.

Det siger formand for den socialdemokratiske vælgerforening i den øst-lige del af kommunen, Lene Nielsen.

Senest, der var folketingsvalg Danmark, var i 2015. Trods et højt stem-metal og stor lokal opbakning blev det kun til en første suppleantplads til Per Husted, men han har været indkaldt som folketingsmedlem flere gange. Det er han også i øjeblikket.

Per Husted gæstede  øst-socialdemokraternes generalforsamling, der blev holdt på Als Kro og Badehotel, hvor han orienterede om arbejdet i Folketinget. Der var også oplæg af Leif Skaarup, der fortalte om arbej-det i Byrådet og Lis Mancini, der orienterede om Regionsrådet.

I sin beretning oplyste Lene Nielsen, at 2017 havde været et travlt år med valg til byråd og regionsråd. Hun glædede sig over, at Socialdemo-kraterne havde et godt valg og blev det største parti i kommunen, men beklagede, at det ikke blev til en borgmesterpost på grund af valgsam-arbejde i den borgerlige gruppe.

På valg til bestyrelsen var: Mariane Enevoldsen, Lene Abrahamsen og Helge Petersen. Alle blev valgt uden modkandidater. Som suppleanter blev Lene Thomsen og Gitta Brams valgt.

Under eventuelt drøftede man blandt andet, at få endnu flere inddraget i det politiske arbejde over hele året, ligesom man drøftede, hvad der er specielt vigtig for Socialdemokratiet lokalt og nationalt.
Per Husted
Leif Skaarup
Lis Mancini