ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER søndag 11.03.2018
Unge flytter til de store studiebyer
Der er pt. 21 kommuner i landet, der har røgfri arbejdstid, blandt andre, nabokommunen mod vest.

Der er i Mariagerfjord allerede en arbejdsgruppe, der blandt andet arbejder med en revision af kommunens rygepolitik. Gruppen besluttede på sit seneste møde, at afvente Økonomiudvalgets beslutning inden der arbejdes videre med revidering af politikken.

Ved eventuel beslutning om røgfri arbejdstid anbefaler den kommunale direktion, at det i givet fald sker efter en passende tilpasningsperiode og kombineres med tilbud om arbejdsgiverbetalt rygestopkursus for medarbejderne i en overgangsfase.

MARIAGERFJORD: Økonomiudvalget i Mariagerfjord Kommune skal på sit møde onsdag 14. marts blandt andet tage stilling til, om der skal indføres "røgfri arbejdstid" på kommunale arbejdspladser.

Det er Jan Andersen (O) og Helle Mølgaard (V), der har bedt om at få sat punktet på Økonomiudvalgets dagsorden på foranledning af Udvalget for Sundhed og Omsorg.

Ofte er der forud for et udvalgsmøde en indstilling fra en fagenhed, men ikke i denne sag. Borgmesteren indstiller blot til udvalget, at sagen drøftes.

Fra administrationen hedder det, at såfremt Økonomiudvalget beslutter, at der skal udarbejdes et konkret oplæg til indførelse af røgfri arbejdstid i kommunen, bør medarbejdersiden inddrages før der træffes en endelig beslutning.