ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER torsdag 08.03.2018
Unge flytter til de store studiebyer
VALSGÅRD: Borgerforeningen i Valsgård vil i den kommende tid lægge billet ind hos en række fonde for at skaffe penge til en stribe forbedringer i byen.

Julebelysningen trænger til at blive renoveres og der skal julebelysning op i flere master. Dertil kommer at flag og flagstænger trænger til at blive fornyet, ligesom stien til byens anlæg skal belægges. Man vil arbejde hen imod at anlægget kan blive et hyggeligt sted, hvor byens borgere kan samles.

Det blev oplyst på borgerforeningens generalforsamling i forsamlingshuset, hvor der var mødt 45 mennesker, der traditionen tro indledte generalforsamlingen med flæskesteg og is til dessert.

I formandens fravær var det næstformand Henning Jochumsen, der oplæste årsberetningen.

Regnskabet for 2017 blev fremlagt at kasserer Kim Jæger, der også gennemgik budgettet for det kommende år.

På generalforsamlingen  fik en af byens borgere, Carsten Laursen overrakt en buket blomster og en lille erkendtlighed, for hans store indsats igennem mange år. Han har blandt andet stået for vedligeholdelse af byens anlæg, og er en flittig hjælper i både borgerforening og foredragsforeningen i byen..

Formand Anders Nielsen ønskede ikke genvalg. Nyvalgt blev Bjarne Rødkær Andersen.

200 husstande i byen slutter op om borgerforeningen. man håbe på sigt, at nå de 300, siger Henning Jochumsen.

Det næse arrangement er 22. april, hvor der er affaldsindsamling. Man mødes i anlægget til morgenkaffe og derefter spredes deltagerne i byen, og man slutter af med pølser og brød.
 
Generalforsamlingen i den borgerlige blev traditionen trot indledt med spisning.