ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER torsdag 08.03.2018
Unge flytter til de store studiebyer
ALS: Hvilken rolle, Als Hallen skal spille i landsbyens udvikling, vil blive taget op på hallens generalforsam-ling, der holdes onsdag 21. marts kl. 19 i hallens ca-feteria.

- I forbindelse med borgermødet 10. januar om udvik-ling af Als blev der nedsat tre grupper, der siden har arbejdet med, hvordan idrætshallen kan udvikle sig, og der er kommet flere spændende forslag, som der skal arbejdes videre med. Det bliver et punkt på dagsorde-nen, siger Jan Gerts , Als Hallen, der administrativt er lagt under Havbakkeskolen.

Inden generalforsamlingen er der indkaldt til borgermø-de 14. marts, hvor det generelt er udviklingen i lands-byen, der er på programmet. Dette møde bliver holdt i aulaen på Havbakkeskolen.

På generalforsamling fremlægges ligeledes hallens regnskab.

- Vi håber, at mange vil bruge et par timer i selskab med hallens bestyrelse, siger Jan Gerts.