ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER onsdag 07.03.2018
HELE LANDET; Antallet af unge, der flytter hjemmefra, er steget markant de seneste fem år, hvilket øger presset på de må boliger. 

Det stigende pres på mindre boliger i de store byer ser ikke ud til at være et forbigående fænomen. Ifølge tal fra Danmarks Statistik, som ejendoms-mæglerkæden Nybolig har analyseret, flyttede knap 20.000 flere 20-29 årige i 2017 end i 2013, en stigning på godt 6 pct.

-Det er denne aldersgruppe, der fortrinsvist repræsenterer de personer, der flytter hjemmefra, og da langt de fleste ifølge tallene flytter mellem kommu-ner og ikke inden for kommunen, tyder meget på, at de vælger at bosætte sig i studiebyerne, som derfor vil opleve et stigende pres på de mindre bo-liger, siger Thomas Hovgaard, der er relationschef i Nybolig.

Det fænomen opleves da også hos Nyboligs mæglere i landets største byer, hvor forældrekøbslejligheder bliver stadig mere efterspurgt.

-De store byer er som magneter for unge mennesker i disse år, og især Kø-benhavn og Aarhus er slet ikke gearet til at huse så mange nye indbyggere, som samtidig ikke er stand til at betale specielt høje huslejer, siger Thomas Hovgaard.

Han foreslår derfor, at flere mindre boliger prioriteres højt i den fremtidige bo-ligplanlægning.

-Det er selvfølgelig ikke en menneskeret at bo på strøget, mens man stude-rer, men mindre kan også gøre det. Som studerende har det stor værdi at bo i nærheden af studiet, studiejobbet og sit netværk, derfor bør vi være langt mere ambitiøse i forhold til at bygge flere ungdomsboliger, så de store byer ikke forbliver lukket land for mange flytteivrige unge, siger Thomas Hovgaard.

I 2017 flyttede 336.190 i aldersgruppen 20-29 år mellem kommuner, mens tallet var 189.906 inden for kommunen, hvilket er stigninger fra 2013 til 2017 på hhv. 6 og 4,7 pct.
Unge flytter til de store studiebyer
MARIAGERFJORD: Skoler og institutioner i Mariagerfjord Kommune er holdt udenfor i det strejkevarsel, som offentligt ansatte, blandt andre lærerne har sendt til arbejdsgiverne, og som træder i kraft i begyndelsen af april, hvis ikke Forligsmanden griber ind.

I Nordjylland er det skoler og institutioner i Aalborg Kommune, der bliver ramt, men de øvrige kommuner i landet kan også blive involveret i et eventuelt modtræk fra arbejdsgiversiden, der kan varsle lockout. Det kan meget vel udvide konflikten betydeligt, så f.eks. også Mariagerfjord Kommunes skoler og institutioner lukker ned.

Senest, der var konflikt, benyttede arbejdsgiversiden sig af muligheden for lockout for at presse fagforeningerne på pengepungen.

Trapper konflikten op, kommer det til at dreje sig om økonomi. Fagforeningerne har siden seneste konflikt oparbejdet en stor pengetank, der kan udbetales til de strejkende, der ikke får løn, og der ligger givet økonomiske beregninger bag beslutningen om, at udvælge en række danske kommuner og dermed et begrænset antal strejkende, der skal forsørges. Men hvis arbejdsgiverne beslutter sig for lockout over en bredere front, bliver det en større økonomisk belastning for modparten.

Specielt skolerne frygter, at konflikten trækker ud, så vil det kunne komme til at gå ud over forberedelserne til de kommende årsprøver.
I første omgang bliver Havbakkeskolen med afdelinger i Skelund og Als ikke berørt af den varslede strejke blandt lærerne, men en lockout spøger.