ØSTKYSTEN
ØSTKYSTEN
LOKALE NYHEDER tirsdag 06.03.2018
HELE LANDET; Antallet af unge, der flytter hjemmefra, er steget markant de seneste fem år, hvilket øger presset på de må boliger. 

Det stigende pres på mindre boliger i de store byer ser ikke ud til at være et forbigående fænomen. Ifølge tal fra Danmarks Statistik, som ejendoms-mæglerkæden Nybolig har analyseret, flyttede knap 20.000 flere 20-29 årige i 2017 end i 2013, en stigning på godt 6 pct.

-Det er denne aldersgruppe, der fortrinsvist repræsenterer de personer, der flytter hjemmefra, og da langt de fleste ifølge tallene flytter mellem kommu-ner og ikke inden for kommunen, tyder meget på, at de vælger at bosætte sig i studiebyerne, som derfor vil opleve et stigende pres på de mindre bo-liger, siger Thomas Hovgaard, der er relationschef i Nybolig.

Det fænomen opleves da også hos Nyboligs mæglere i landets største byer, hvor forældrekøbslejligheder bliver stadig mere efterspurgt.

-De store byer er som magneter for unge mennesker i disse år, og især Kø-benhavn og Aarhus er slet ikke gearet til at huse så mange nye indbyggere, som samtidig ikke er stand til at betale specielt høje huslejer, siger Thomas Hovgaard.

Han foreslår derfor, at flere mindre boliger prioriteres højt i den fremtidige bo-ligplanlægning.

-Det er selvfølgelig ikke en menneskeret at bo på strøget, mens man stude-rer, men mindre kan også gøre det. Som studerende har det stor værdi at bo i nærheden af studiet, studiejobbet og sit netværk, derfor bør vi være langt mere ambitiøse i forhold til at bygge flere ungdomsboliger, så de store byer ikke forbliver lukket land for mange flytteivrige unge, siger Thomas Hovgaard.

I 2017 flyttede 336.190 i aldersgruppen 20-29 år mellem kommuner, mens tallet var 189.906 inden for kommunen, hvilket er stigninger fra 2013 til 2017 på hhv. 6 og 4,7 pct.
Unge flytter til de store studiebyer
ALS: Styregruppen, der har hånd i hanke med "Udviklingsplan Als", har efter borgermødet 10. januar, hvor der blev nedsat adskillige grupper, modtaget en række forslag til, hvordan landsbyen kan udvikle sig i en positiv retning. Man har vedtaget, at der skal indkaldes til et nyt borgermøde, hvor grupperne kan fremlægge deres forslag.

- Vi har besluttet at holde det ny borgermøde onsdag 14. marts i aulaen på Havbakkeskolen, hvor alle kan høre forslagene og få mulighed for at kommentere dem, siger Jan Gerts fra styregruppen, der samtidig gør opmærksom på, at man kan komme med ny forslag frem til 14. marts.

På mødet vil der også blive orienteret om et nyt forslag til bedre mobilitet i den østlige del af kommunen, som en gruppe har arbejdet med.

- Gruppen har involveret Nordjyllands Trafikselskab, der gerne vil høre om transportbehovet i området og ud fra det komme med ny løsningsforslag til hvordan man eventuelt kan opnå større mobilitet. Det kan eksempelvis være samkørsels-app. derudover vil NT fremlægge de muligheder, der allerede er nu som f.eks. plustransport, hvor man kan komme fra sidste stoppested og hjem til egen bopæl, oplyser Jan Gerts.

Plustur er en samkørselsordning, hvilket betyder, at der kan være flere med i vognen, og at turen ofte er længere end den direkte vej fra A til B. Når man booker en Plustur finder NT det tidspunkt, der ligger nærmest ens ankomst eller afgang med almindelig kollektiv trafik. Plustur kan kun benyttes, hvis den kører i forbindelse med bus eller tog. Derfor vil man ikke få tilbudt en Plustur, til at køre dig hele vejen på din rejse, siger han.

Det er en bred palette at forslag til at gøre byen mere attraktiv at bo i, der fremlægges på det kommende borgermøde, hvor styregruppen håber, at mindst lige så mange mennesker møder frem som på januar-mødet.

På et møde 14. marts fremlægger borgergrupperne deres tanker om en fremtidig udvikling i Als.
Jan Gerts