AVISENS MENING
Ejlif Rasmussen: Uddannet
 journalist ved Den Socialdemokratiske Presse i Danmark. Praktiksteder p
å NY TID i Frederikshavn og Aalborg, og ophold på Danmarks
Journalisth
øjskole.
Som uddannet ansat på Aalborg Stiftstidende med ansvar for lokalstof fra Sydøstvendsyssel med
udgangspunkt i Dronninglund.
Efter nogle år borte fra
journalistikken tilknyttet FamilieJournalen med d
ækningsområde i Nordjylland.
Etablere i 1999 Netavisen
ØSTKYSTEN, der dækker den sydøstligste del af Himmerland.
MARIAGERFJORD: Med mellemrum luftes tanker om, at samle den kommunale administration på et matrikkelnummer i Mariagerfjord Kommune. Senest er det det konservative medlem af rådet, Jens-Henrik Kirk, der har slået til lyd for tanken, blandt andet for at spare kommunale administrationskroner.

Besindige medlemmer af rådet er dog ikke særlig varm på ideen. For det første er det adskillige millioner skattekroner, der skal puttes i et sådant nyt hus, og for det andet vil der gå årtier inden man vil kunne mærke besparelsen i det kommunale regnskab.

Endelig er det et spørgsmål om, hvor længe de nuværende kommuner får lov til at bestå.

De fleste kan huske kommunesammenlægningenj i 1970, hvor antallet af kommuner blev reduceret fra over 1300 til 277, og knap 40 år efter i 2007 trådte en ny kommunalreform i kraft, hvor antallet af kommuner blev yderligere reduceret til 98, og samtidig blev landet inddelt i fem regioner, der trådte i stedet for amterne.

Der tales allerede nu om, at regionerne evt. skal nedlægges, og hvis regionernes ansvarsområde skal overgå til kommunerne, kan det forventes, at der sker yderligere en reduktion, så kommunerne bliver endnu større. Der er i princippet ikke noget i vejen for, at region Nordjylland bliver til Nordjyllands Kommunen.

I dag er der ikke det store behov for, at borgerne kommer på kommunekontoret. Langt de fleste sager kan ordnes via internettet, og det kan forventes, at det bliver endnu mere udbredt i fremtiden.

Der er ingen grund til at haste et rådhusbyggeri igennem


Regioner og kommuner igen i spil