LOKALE NYHEDER mandag 12.02.2018
VALSGÅRD: Borgerforeningen i Valsgård og det lokale menighedsråd kunne notere sig en succes med fastelavnsfesten, som man arrangerede i fællesskab.

Man begyndte med en gudstjeneste i kirken, hvor der var samlet 110 børn og voksne. Det var pastor Jane Jelsbak, der stod for den del, og det blev en festlig oplevelse for alle aldersgrupper.

Efter gudstjenesten samledes man i Valsgård forsamlingshus, hvor der var dækket og pyntet op til kaffe og kage.

Medens de voksne hyggede sig, gik de 60 børn  i gang med at slå katten af tønden, der var fyldt med slik  og  fint pyntet af børnehaven Myretuen. Der  blev slået igennem af store og små  fantasifulde udklædte børn. 

Hos de store børn  blev kattekongen Alfrida,  og  Rebekka  blev dronning. Hos de små blev kattekongen Lilli og dronning blev Mathilde  . Herefter blev de fire bedst udklædte kåret.

Der  var i år indkøbt en ekstra tønde. Den fik alle kvinderne mulighed for at slå ned.

Der gik ikke mange sekunder, før der var kø til den del af løjerne. Kvinderne forstod at slå igennem, så tønden holdt kun nogle få minutter.

Det var Sandie Damborg, der  slog den ned og hun fik  overrakt sin præmie,  en kop kaffe og en fastelavnsbolle.

Bestyrelsen i borgerforeningen overvejer, om det skal være et fast indslag, men så med en noget kraftigere tønde.


Valsgård festede:
Valsgård festede:
- Arrangementet må siges at være vellykket, siger Kim Jæger fra Borgerforeningen, og oplyser, at arrangementet givet vil blive gentaget næse år. Han takker samtidig alle de frivillige, der var med til at stable festen, som Lis Døi Jensen var tovholder for, på benene.

Borgerforeningens næste arrangement er generalforsamlingen torsdag 1. marts, som man traditionen tro indleder med flæskesteg og is
Jane Jelsbak i kirken sammenc med nogle af børnene