LOKALE NYHEDER mandag 12.02.2018
MARIAGERFJORD: Udvalget for Arbejdsmarked, der består af syv med-lemmer, skal i fremtiden hedde Udvalget for Arbejdsmarked og uddannelse.

Beslutningen om navneskiftet er taget af byrådet, og det blev taget til efter-retning på udvalgets seneste møde.

Det er udvalgets opgave at varetager den forvaltningen af kommunens ar-bejdsmarkeds- og beskæftigelsesmæssige opgaver.

Af væsentlige områder kan nævnes opgaver i relation til aktivering og støttet beskæftigelse, tilkendelse af kontanthjælp, enkeltydelser, førtidspension, re-validering, fleksjob, skånejob, sygedagpenge, aktivering, arbejdsprøvning, sprogcenter og jobformidling.
Derudover drejer det sig om integrationsområdet. Det drejer sig om mod-tagelse af flygtninge,, boliganvisning, udbetaling af integrationsydelse og tolkeanvisning.. Udvalget varetager desuden samarbejdet med ungdoms-uddannelser.


Nyvalgt formand for udvalget er bosniskfødte Edin Hajder, der kom til Dan-mark for mange år siden.
Edin Hajder