LOKALE NYHEDER onsdag 07.02.2018
MARIAGER: Beslutningen om, der skal bygges en helt ny skole i Mariager, eller den nuværende skal renoveres, var en for stor mundfuld at sluge på en gang for Udvalget for Børn og Familie på det seneste møde.

Man ønsker mere tid til at snakke om "for og imod". Derfor blev sagen udsat.

Det "gamle" udvalg bestemte i midten af 2017, at der skulle indhentes ekstern konsulenthjælp. Det blev ligeledes besluttet at få oplyst, hvor meget det vil koste, at bygge en helt ny skole i Mariager, nedrive den eksisterende og sælge grunden.

På udvalgets første møde i januar bestemte man, at forvaltningen til mødet i februar, skulle få udarbejdet en analyse over driftsudgifterne på den nuværende skole, samt driftsudgifterne på en helt ny skole.

I den analyse, som udvalget fik forelagt, har man set på udgifterne til el,vand,varme og rengøring.

Af den fremlagde analyse fremgår det, at driftsudgifterne på den nuværende skole er 1.857.000 kr. om året. På en helt ny skole vil udgifterne være 966.000 kr. og på en renoveret skole vil udgifterne andrage 1.060.000 kr. om året, altså knap 100.000 kr. mere end i en helt ny skolebygning.

Udvalget ønskede imidlertid ikke at haste sagen igennem.