LOKALE NYHEDER onsdag 07.02.2018
MARIAGERFJORD: I det  forløbne år er 11 kilometer landevej i Mariagerfjord Kommune blevet overfladebehandlet. Deraf er de 4,2 kilometer strækningen mellem Als og Øster Hurup, svarende til godt 29.000 kvadratmeter.

Det fremgår blandt andet af den redegørelse, som Udvalget for Teknik og Miljø fik forelagt på sit møde i februar.

Det er Munck Asfalt A/S, der har haft arbejdet med at asfaltere udenfor bygrænserne i licitation. Samarbejdet mellem firmaet og den kommunale administration har fungeret tilfredsstillende, oplyser fagenheden.

Ud over overfladebehandlingen er der på 17,7 kilometer landevej fordelt 117.000 kvadratmeter varmeblandet asfalt, og der er blevet brugt 856 tons maskinafretning på 50,8 km vej. Firmaet har også brugt 78 tons asfalt til lukning af slaghuller i vejene.

Det er blevet til knap 90 kilometer rabatter, der er fræset i årets løb, og der er malet 21,6 kilometer striber i 10 cm. bredde og 64 kilometer striber i 30 cm. bredde.

De folkevalgte udvalgsmedlemmer tog orienteringen til efterretning.

Der er i løbet af 2017 brugt mange tons asfalt på landevejene i Mariagerfjord Kommune.
Deraf 4,2 km. mellem Als og Ø. Hurup