LOKALE  NYHEDER tirsdag 06.02.2018
HADSUND: Diabetesforeningens lokalforening i Mariagerfjord Kommune byder på et varieret program i forbindelse med generalforsamlingen 19. februar i Kultur Cafeen på Kirkegade i Hadsund.
Der indledes med spisning kl. 18, og derefter et indlæg af Per Clausen, der vil fortælle om organdonation, som han sagde ja til på vegne af sin afdøde samlever. Han er aktiv i oplysning om organdonation, oplyser Bente D. Sørensen, der er motivationsgruppeinstruktør i diabetesforeningens lokalforening.
Senere på aftenen står den på kaffe og brød og så generalforsamling.
- Det er vigtigt, at der møder mange op til vores gene-
ralforsamling, da vi gerne vil have at vores lokalforening
under Diabetesforeningen kan videreføres. Det kan den kun, hvis der møder nogle op der vil bakke op om foreningens bestående, siger Bente D. Sørensen.

- De seneste tal viser, at der i Mariagerfjord er diagnostice-
rede 2.075 diabetikere, og der er 572 betalende medlemmer i
vores lokalforeningen. I øjeblikket har vi gang i 2 motiva-
tionsgrupper for type 2 diabetikere, en i Hobro og en i
Hadsund, men der kunne ske meget mere, hvis medlem-
merne ville bakke op om vores arrangementer og lokalforeningen, siger hun.

Af hensyn til maden er det nødvendigt med tilmelding senest søndag 11. februar. Det kan ske til Svend Jensen på tlf. 40924936. Eller Bente Sørensen, tlf. 61678363.

Anne Thygesen
Bogholderi- og regnskabsservice
Bogholderi og
regnskab kan
også være en
serviceydelse...