LOKALE  NYHEDER tirsdag 06.02.2018
MARIAGERFJORD: Der var smil over hele linjen, da Det Konservative Folkeparti i Mariagerfjord Kommune holdt sin ordinære generalforsamling. Man glædede sig specielt over, at partiet nu igen er repræsenteret i Mariagerfjord Byråd.

Jens-Henrik Kirk benyttede da også lejligheden til at takke dem, som havde deltaget i arbejdet i forbindelse med valgkamp, konstituering og alle, som havde stemt på ham.

Det nyvalgte byrådsmedlem har fået plads i Økonomiudvalget, er blevet næstformand i Udvalget for Børn og familie samt 2. viceborgmester.

Det var helt naturligt aktiviteter i forbindelse med Kommunalvalget den 21. november 2017, som prægede formand Karsten Elkær´s beretning.

Som gæst havde man inviteret Thomas Krarup, tidligere rådmand i Aalborg Kommune, der som oplæg til politisk drøftelse blandt andet  gav sit bud på, hvorledes han så, at fremtidens valgkampe ville forløbe.

Karsten Elkjær, Hadsund, blev genvalgt som formand, og Jens-Henrik Kirk, Mariager blev genvalgt som næstformand.

Efter Generalforsamlingen, der blev holdt på Mariager Efterskole, konstituerede bestyrelsen sig med Orla Blok som kasserer, Bent Verner Madsen, Kristian Willadsen og Trine Brøndum som IT- og webansvarlige og Jytte Birkkjær som sekretær og presseansvarlig. Ud over de nævnte består bestyrelsen af Niels Nielsen.

Konservative Mariagerfjord oprettede i foråret 2013
www.konservative.cc http://www.konservative.cc/ samt en Facebook-profil til styrkelse af dialogen til konservative og interesserede.

Jens-Henrik Kirk